ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Καλωσορίσατε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Τριμελούς Συμβουλίου. Το Τριμελές Συμβούλιο, διορίστηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων. Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε και να έχετε πλήρη εικόνα για την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Τριμελούς Συμβουλίου, για το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τη σύσταση και λειτουργία του καθώς και για τις δραστηριότητές του.

Back To Top