Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, αφαιρούνται από τους καταλόγους τα ονόματα όσων συμμορφώνονται και υποβάλλουν την Δήλωση των περιουσιακών Στοιχείων τους.




Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top